ZESPÓŁ WSPARCIA INDEX COPERNICUS

System informacji dla jednostek naukowych

Pomoc związana z logowaniem i zmianą haseł oraz pomoc techniczna dla użytkowników

Agata Przytucka
Tel: +48 886 181 225
e-mail: logowanie.ejn@indexcopernicus.com

Małgorzata Łada
Tel: +48 508 040 688
e-mail: pomoc.ejn@indexcopernicus.com

Wsparcie w zakresie obsługi systemu

Katarzyna Mosionek
Tel: +48 886 181 224
e-mail: helpdesk.ejn@indexcopernicus.com

Agata Przytucka
Tel: +48 886 181 225
e-mail: logowanie.ejn@indexcopernicus.com

Wsparcie w zakresie składania odwołań

Lidia Karapyta
Tel: +48 508 040 682
e-mail: info.ejn@indexcopernicus.com

Małgorzata Łada
Tel: +48 508 040 688
e-mail: pomoc.ejn@indexcopernicus.com


Copyright © 2013. All rights reserved.